• Jakie eko-odpowiedzialne rozwiązania dla wielu branż już się sprawdziły?
  • Czy obieg zamknięty w firmie produkcyjnej jest opłacalny i możliwy?
  • Czy pakowanie prezentów może być ekologiczne?
  • Czy na pewno wiemy już wszystko o segregowaniu odpadów?
Między innymi na takie praktyczne pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi

9:00

Rejestracja, powitalna kawa

9:30

Powitanie gości

9.40

Razem możemy więcej
Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID-Warszawa: krótkie przedstawienie Centrum i działań związanych z SDGsami – w szczególności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – i znaczenia współpracy z biznesem w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”.

9.50

Tajemnice segregacji opakowań
Marta Krawczyk, Rekopol – warsztaty

10:40

Z myślą o środowisku -  co nowego w papierowym świecie
Anna Ziemińska-Woźniak, Antalis: o ekotrendach w biznesie

11:00

Przerwa kawowa

11:15

W drodze do eko-fabryki

11:35

Nowe modele biznesowe - nowa strategia plastikowa

12:00

W świątecznym klimacie

12:45

Poczęstunek i networking

5 grudnia kwestia bardziej przyjaznych dla środowiska opakowań była głównym tematem rozmów, które odbywały się w biurze L’Oreal Polska.

Poza bogatą dawką wiedzy na osoby uczestniczące w wydarzeniu czekał również… Mikołaj.

Wątek opakowań jest jednym z kluczowych aspektów działalności dla partnerów wydarzenia „Zapakowani – niezbędnik wiedzy o opakowaniach” – firm Antalis, Rekopol oraz L’Oreal, które współpracują z Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”.

Po przywitaniu uczestników przez dyrektor Centrum, Marię Andrzejewską, a także gospodynie z L’Oreal, o roli międzysektorowych partnerstw na rzecz środowiska – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarki o obiegu zamkniętym oraz troski o klimat – mówił specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek.

Praktyczna realizacja zasad, zawartych w przyjętych przez ONZ w roku 2015 Celach Zrównoważonego Rozwoju, jest niezwykle ważna również w kwestii tego, w jakiego typu opakowania pakowane są kupowane przez konsumentów produkty.

Od opakowań do odpadów

Od wyboru podstawowego ich surowca czy formy zależy często to, na ile łatwo będzie im prawidłowo posegregować odpady w domach, a firmom z sektora recyklingu – przywrócić je do obiegu gospodarczego.

O tym, że segregacja odpadów wciąż może stanowić wyzwanie mówiła reprezentująca Rekopol – Organizację Odzysku Opakowań S. A. – Marta Krawczyk.

Zwróciła uwagę na błędy, popełniane przy codziennym sortowaniu o nierzadko daleko idących konsekwencjach dla możliwości odzysku surowców.

Przykładem może być wrzucanie przedmiotów (takich jak niedopałki z papierosów) do butelek zwrotnych, przez co niektórzy producenci zdecydowali się wycofać ze zbiórki szkła, a także wrzucanie do kosza na odpady biodegradowalne dżemu… razem ze słoikiem.

Uczestniczący w spotkaniu mogli dowiedzieć się o tym, które z posegregowanych surowców odzyskiwane są częściej niż inne, a nawet dlaczego blistry z leków należy wrzucać do odpadów zmieszanych zamiast do tworzyw sztucznych.

Istotnym elementem prezentacji ekspertki było również oddanie przestrzeni dla samych uczestników, sprawdzających swoją wiedzę na temat podziału odpadów na 5 frakcji oraz tego, które przedmioty codziennego użytku powinny trafiać do poszczególnych koszy, a które możemy oddać np. w aptece, sklepie ze sprzętem AGD/RTV czy w lokalnym PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Papierowe alternatywy

Swoje wystąpienie na temat bardziej przyjaznych dla środowiska alternatyw (nie tylko) opakowaniowych Anna Ziemińska-Woźniak z firmy Antalis rozpoczęła od przypomnienia wyzwań środowiskowych, związanych z niezrównoważoną produkcją i konsumpcją tworzyw sztucznych – w tym o pływających w oceanach wyspach plastikowych odpadów, których znaczą część stanowią jednorazowe opakowania.

Ziemińska-Woźniak podkreślała rolę papieru jako zamiennika dla opakowań z tworzyw sztucznych, w tym ze styropianu, np. w gastronomii czy wyrobach spożywczych, oferowanych w sklepach.

Na przykładach konkretnych opakowań wskazywała, że postawienie na papier ma nie tylko wymiar środowiskowy, ale również biznesowy – jedna z firm produkujących jajka, która zamiast stawiać na tradycyjne opakowania z pulpy (zasadniczo niezdatnej do dalszego recyklingu) zdecydowała się na postawienie na tekturę zanotować miała wzrost sprzedaży rzędu 40%.

Poza przykładami związanymi z żywnością omówione zostały również możliwości wykorzystania papieru do pakowania produktów kosmetycznych, w sektorze e-commerce, a nawet w branży muzycznej.

Produkcja w duchu GOZ

Reprezentantki firmy L’Oreal - Barbara Stępień, Beata Iwanienko oraz Anna Hiszpańska-Malek - mówiły o społecznej odpowiedzialności firmy, wpisanej zarówno w jej cele strategiczne, jak i sposób działania w zakresie produkcji.

Ta globalna marka jeszcze w roku 1995 otworzyła swoje laboratorium badania wpływu na środowisko, w 2002 wprowadziła audyty społeczne, a w 2013 wpisała zrównoważony rozwój jako swój cel strategiczny.

L’Oreal Warsaw Plant chwali się zmniejszeniem swojego śladu środowiskowego o 60% w porównaniu do roku 2005 dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych, bardziej efektywnemu korzystaniu z wody czy lepszej gospodarce odpadowej.

Odpady w usytuowanej pod Warszawą fabryce segregowane są na ponad 20 frakcji – w ostatnich latach wdrożono w niej m. in. ponowne wykorzystywanie opakowań zwrotnych (np. taczek na butelki czy worków na kapsułki) zamiast ich recyklingu czy spalania czy też recykling materiałowy odpadów poprodukcyjnych.

Ważną rolę w przemyśle kosmetycznym odgrywa dostęp do wody, dlatego też firma zdecydowała się na zainwestowanie w stację jej recyklingu, umożliwiającą odzysk do 75% wody ze ścieków.

Poza słuchaniem prezentacji osoby biorące udział w wydarzeniu ćwiczyły również swoją wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpadów, a za zaangażowanie w dyskusję otrzymały upominki od gościa specjalnego, który przybył do uczestników prosto spod koła podbiegunowego.

Partnerzy
AntalisRekopolLoreal Warsaw Plant

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa