8:30

Powitalna kawa

9:00

Powitanie – Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa i Regina Gul,Senior Project Manager Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. (gospodarza spotkania)

Słowo wstępne - Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (tbc)

9:25

Prezentacje:

  • Oczekiwania wprowadzających (przemysłu) wobec nowego systemu finansowania gospodarki odpadami, czyli jaki powinien być, abyśmy się w nim odnaleźli? - Krzysztof Baczyński, Kierownik ds. Regulacji Coca - Cola HBC
  • Nowy system finansowania gospodarki odpadami oraz kluczowe obszary wymagające dialogu z interesariuszami - Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol
  • "Ekologiczne biuro JLL" - nowoczesne rozwiązania sprzyjające zmniejszeniu presji na środowisko naturalne w inwestycjach budowlanych, certyfikacja, oszczędności i gospodarka odpadami w skali budynku - Regina Gul (Senior Project Manager) i Jakub ZIeliński (Workplace Advisory Consultant), JLL

10:40

Podstoliki "zamkniętego obiegu” – giełda wiedzy i doświadczeń - praca w grupach warsztatowych

11:30

Prezentacja wyników prac grup warsztatowych, dyskusja, wnioski, rekomendacje

12:30

Poczęstunek i networking

13:00

Study visit: ekologiczne biuro w Warsaw Spire (ok. 30 min.)

Współorganizator
Coca-Cola HBC
Gospodarz spotkania
JLL

© 2023 Centrum UNEP/GRID-Warszawa