9:30

Powitalna kawa

10:00

Otwarcie warsztatów

Prezentacja wstępna:

  • "Kierunek: Circular Economy - razem dla środowiska!" - UNEP/GRID-Warszawa

Prezentacje:

  • "Papierowa (r)ewolucja według zasad Circular Economy" - Antalis Poland

11:00

Podstoliki "zamkniętego obiegu” – giełda wiedzy i doświadczeń - kreatywna praca w grupach warsztatowych

12:00

Prezentacja wyników prac grup warsztatowych, dyskusja, wnioski, rekomendacje

12:30

Poczęstunek, networking, oglądanie bieżącej ekspozycji galerii "Apteka Sztuki"

Tematem przewodnim kolejnego, szóstego spotkania z tego cyklu była zrównoważona produkcja i konsumpcja papieru.

Około 30 osób wzięło udział w warsztatach "Papierowa (r)ewolucja według zasad Circular Economy", które odbyły się 8 listopada w warszawskiej Aptece Sztuki – miejscu, które łączy promowanie kultury z aktywizacją społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Tematem poruszanym w miejscu, które realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce, również była odpowiedzialność – tyle że producentów i konsumentów papieru za środowisko.

Globalne wyzwanie

Kwestia ta jest niebagatelna, jak bowiem zauważyła reprezentująca Centrum UNEP/GRID-Warszawa Anna Kołodziejczyk w ciągu ostatnich 40 lat globalne zużycie papieru wzrosło o 400%. Bez zmian naszych nawyków do roku 2050 może ono ulec podwojeniu.

- Zrównoważony rozwój to tak naprawdę zdrowy rozsądek – stwierdziła Kołodziejczyk, wpisując kwestie związane z papierem w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – cel 9 (Przemysł, innowacyjność, infrastruktura), 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) oraz 15 (w szczególności cel 15.2, mówiący o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami leśnymi).

Jak zauważyła, praktyczną realizacją wspomnianych celów, mającym przyczyniać się do tworzenia lepszego dla ludzi i środowiska świata, jest odpowiedzialne podejście do papieru, realizowane np. poprzez korzystanie z certyfikowanych produktów (sprawdzanych pod kątem ich pochodzenia ze zrównoważonych upraw czy dbania przez dostawców o przestrzeganie praw pracowniczych oraz jakość życia społeczności lokalnych) czy efektywne wykorzystywanie papieru w biurze.

Odpowiedzialność branży

Szczegóły, dotyczące praktyki produkcji i recyklingu papieru przedstawiały reprezentantki jednego z największych dostawców papieru w Polsce i Europie, firmy Antalis, w partnerstwie z którą zorganizowane zostały warsztaty.

Anna Ziemińska-Woźniak i Luiza Sidorczuk zaprezentowały kilka próbek papieru, zachęcając osoby uczestniczące w spotkaniu do sprawdzenia, czy będą w stanie odróżnić egzemplarze z włókien pierwotnych od tych recyklizowanych.

Okazało się to pewnym wyzwaniem, co pokazuje, jak bardzo jakość tych dwóch typów papieru zbliżyła się do siebie. Jego produkcja stała się w ostatnich latach bardziej przyjazna dla środowiska – dla przykładu papier Cocoon powstaje bez użycia chloru, a w zakładach produkcyjnych coraz częściej niemal cała, używana w produkcji woda trafia z powrotem do środowiska. Na dodatek jest wtedy czystsza niż przed jej wykorzystaniem w produkcji, ponieważ poddawana jest filtracji.

W trakcie prezentacji reprezentantki Antalis poświęciły sporo miejsca pozytywnemu wpływowi recyklingu na środowisko. Zmniejsza on ilość emitowanego w trakcie produkcji dwutlenku węgla, zużywanej energii oraz wody, a włókna celulozowe używać można nawet do 7 razy.

Podkreśliły również rolę certyfikatów, takich jak FSC (najczęściej stosowany w Polsce), Ecolabel czy Blue Angel. Dla konsumentów stanowią one gwarancje zarówno jakości produktu, jak i tego, że użyte do ich produkcji drzewo pochodzi ze zrównoważonej uprawy leśnej.

Wyzwania i rozwiązania

W trakcie części warsztatowej osoby uczestniczące w spotkaniach dzieliły się dobrymi praktykami, realizowanymi w swoich instytucjach – od drukowania dwustronnego po konkursy na zbiórkę makulatury.

Wskazywały również na wyzwania, związane ze zmianą nawyków użytkowania produktów papierowych. Wśród nich zauważalne są zarówno kwestie indywidualne (z używaniem nadmiernej ilości papierowych ręczników włącznie), jak i bardziej systemowe (urzędy wymagające papierowej dokumentacji, zamówienia publiczne z dominującym kryterium najniższej ceny i bez klauzul środowiskowych).

Na pomoc przyjść nam mogą same firmy, prezentując na swoich produktach ich koszty środowiskowe. Pomaga w tym specjalny Ekokalkulator, wyliczający ich ślad ekologiczny.

Praca nad zmianą jest istotnym procesem – należy bowiem zacząć zadawać sobie pytania o stan rynku (ceny produktów z certyfikatami nie muszą być istotnie wyższe niż tych bez nich, zwłaszcza w kontekście podwyżek cen celulozy), ale też o nasze codzienne przyzwyczajenia, z wrzucaniem do recyklingu mokrego lub zatłuszczonego papieru włącznie.

Wspólnie z odpowiedzialnym biznesem pracujemy nad tym, by zmiana ta pomagała nam w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerem spotkania była Ambasada Francji w Warszawie oraz firma Antalis.

Partnerzy
Ambasada FrancjiAntalis

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa