9:30

Powitalna kawa

10:00

Otwarcie warsztatów: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ElektroEko

10:15

Prezentacje tematyczne:

 • Reflektory na Partnerstwo
  Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID-Warszawa – krótkie przedstawienie Centrum, działań związanych z SDGsami – w szczególności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – i znaczenia współpracy z biznesem w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”.

 • Quo Vadis Lux?
  Bogdan Ślęk, Signify – transformacja i przyszłość oświetlenia

 • Oświecenie publiczne
  ElektroEko – najważniejsze wnioski z badań konsumenckich GfK w kontekście oświetleniowym, zaprezentowanie kampanii „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci!”

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Równoległe sesje warsztatowe (4x20 minut):

 • Barwy szczęścia - jaką rolę w naszym samopoczuciu odgrywa kolor?
 • Konsumenci światła - w jaki sposób skutecznie komunikować sposoby obchodzenia się ze zużytym sprzętem oświetleniowym?
 • Świecić z głową - zrównoważone oświetlenie
 • Życie po świetle - sposoby obchodzenia się ze zużytym sprzętem oświetleniowym

12:50

Podsumowanie warsztatów

13:15

Poczęstunek i networking

21 listopada warszawski Philips Showroom na ulicy Duchnickiej gościł uczestników kolejnego, dziesiątego spotkania popularnego cyklu Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, które odbyło się pod hasłem "Fiat Lux - oświetlenie w gospodarce o obiegu zamkniętym".

Oświetlenie towarzyszy każdemu z nas każdego dnia, stając się czymś oczywistym czy wręcz niedostrzegalnym. Okazuje się jednak, że wpływ branży na ludzi i środowisko ma bardzo rozległy charakter, obejmując zarówno kwestie zdrowia i jakości życia, jak i zużycia energii oraz cennych surowców.

Świetlana przyszłość?

Jak w trakcie swojej prezentacji wskazywał Bogdan Ślęk, reprezentant gospodarza spotkania – Signify Polska – świadomość tych faktów wśród liderów branży oświetleniowej jest obecna m.in. w ich długofalowych celach zrównoważonego rozwoju czy planach czerpania 100% energii ze źródeł odnawialnych, tak jak w wypadku firmy Philips.

W najbliższych dekadach rola firm oświetleniowych będzie ulegać istotnej ewolucji. Prognozowany wzrost odsetka mieszkających w miastach ludzi wpływać będzie bezpośrednio na wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości oświetlenie, niezbędne stanie się też bardziej efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych w duchu GOZ.

Rośnie również rola innowacyjnych rozwiązań w sektorze. Dobrze skonfigurowane, nowoczesne oświetlenie już dziś może prowadzić klientów sklepów detalicznych do poszukiwanych przez nich produktów, służyć optymalizacji użytkowania przestrzeni biurowej, ułatwiać inwentaryzację, a nawet… dostarczać dane internetowe dzięki technologii LiFi (Light Fidelity).

W trakcie towarzyszących prezentacjom warsztatów nie zabrakło innych, inspirujących wątków. Uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z możliwością stworzenia własnej oprawy oświetleniowej dzięki drukowi 3D i płytom CD z recyklingu, jak również z rolą koloru oświetlenia dla naszego zdrowia i samopoczucia, zależną od koloru światła czy spełniania przez nie szeregu norm zdrowotnych (dotyczących m.in. jego migotania).

Wiedza o świetle

Podobnie jak w każdym innym sektorze gospodarki za wprowadzanie modeli zrównoważonej produkcji i konsumpcji w życie odpowiadają nie tylko firmy, ale również konsumenci. O stanie ich świadomości w zakresie odpowiedzialnego radzenia sobie ze zużytym sprzętem oświetleniowym mówiła Anna Podsiadło, reprezentująca partnera wydarzenia – ElektroEko.

Oprócz prezentacji badań, zleconych na potrzeby tegorocznego Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci firmie GfK, Podsiadło mówiła również o dedykowanej oświetleniu kampanii „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci!”.

Inicjatywa ta, wykorzystująca media społecznościowe oraz dedykowaną stronę internetową, stawia sobie za cel poszerzenie wiedzy konsumentów o rodzajach oświetlenia i prawidłowego obchodzenia się z nim – w tym uświadomienie, że do pojemnika ze zwykłymi odpadami trafiać mogą tradycyjne żarówki i halogeny, ale już nie świetlówki, LEDy czy oprawy oświetleniowe.

Witryna kampanii dostarcza firmom i konsumentom informacji o tym, gdzie w bezpieczny sposób oddawać zużyty sprzęt, a także wiedzy na temat tego, jaki rodzaj oświetlenia sprzyja nauce i skupieniu (bardziej niebieskie, stymulujące wytwarzanie przez organizm kortyzolu), a jaki – odpoczynkowi (cieplejsze, pobudzające hormon odpoczynku – melatonię).

Całościowe spojrzenie

Uczestnicy wydarzenia otrzymali możliwość rozmowy z ekspertami, dysponującymi wiedzą zarówno o produkcji i eksploatacji sprzętu oświetleniowego, jego wpływu na zdrowie człowieka, jak również na specjalistów z zakresu komunikowania sposobów odpowiedzialnego pozbywania się zużytego sprzętu z gospodarstw domowych.

Dzięki nim mogli się również dowiedzieć, w jaki sposób innowacje w zakresie oświetlenia wpływają na zmniejszanie się jego udziału w globalnym zapotrzebowaniu na energię w ostatnich latach – czynniku, który nie pozostaje bez wpływu na szanse na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak dostęp do czystej energii czy działania na rzecz klimatu.

Spotkanie było również okazją do przypomnienia działań koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, a także poinformowania o projekcie Climate Leadership, stawiającym za cel pobudzanie firm do konkretnych, mierzalnych działań na rzecz wejścia na ścieżkę, prowadzącą do ich neutralności klimatycznej.

Partner
ElektroEko
Gospodarz spotkania
Signify

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa