8:45

Powitalna kawa

9:00

Otwarcie spotkania - Maria Andrzejewska (dyrektor UNEP/GRID-Warszawa) i Marek Jagieła (Head of Sales Industrial Chemicals & Head of Market Development at BASF Polska)

Prezentacja "Ekoprojektowanie dla realizacji środowiskowych Celów Zrównoważónego Rozwoju" - Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszaw

 

Ekoprojektowanie w praktyce:

  • „Circular Economy and Organic Waste Collection - an excellent symbiosis” - Michael F. von Ketteler Senior Manager Innovation & Technology Policy Corporate Communications & Government Relations BASF SE
  • "Ekoprojektowanie w branży opakowań" - prof. Hanna Żakowska  Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
  • "Ekoprojektowanie w branży AGD" - Radosław Maj, Koordynator Projektów  CECED Polska
  • Ekoprojektownaie w branży RTV i IT - Michał Kanownik, Prezes "Cyfrowa Polska"

10:45

Podstoliki "zamkniętego obiegu” – ekoprojektowanie; giełda wiedzy i doświadczeń - praca w grupach warsztatowych

12:00

Prezentacja wyników prac grup warsztatowych, dyskusja, wnioski, rekomendacje

13:00

Networking

10 maja 2017 w Warszawie, odbyły się drugie już warsztaty zrealizowane w cyklu „Circular Economy. Zamykamy obieg!". Tematem przewodnim spotkania było ekoprojektowanie, jako istotny obszar działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

warsztat2duzy

Do udziału w warsztatach organizatorzy spotkania: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z partnerem cyklu Coca-Cola HBC Polska i gospodarzem spotkania BASF,  zaprosili przedstawicieli producentów, recyklerów i organizacji konsumenckich.

Program warsztatów obejmował prelekcje, kreatywne prace w grupach oraz dyskusje w podgrupach reprezentujących branże: opakowaniową, AGD, RTV i IT. Zadaniem uczestników było odniesienie się do wyzwań (technologicznych, świadomościowych, legislacyjnych, finansowych), jakie stoją przed ekoprojektowaniem w tych branżach, przy zastosowaniu trzech perspektyw: produkcji, recyklingu, i konsumenta.

Gości powitali: Maria Andrzejewska, dyrektor UNEP/GRID-Warszawa i Marek Jagieła, Head of Sales Industrial Chemicals & Head of Market Development at BASF Polska. Cykl prelekcji rozpoczęła Maria Andrzejewska przedstawiając ideę ekoprojektowania, jako odpowiedzi na wyzwania środowiskowe wynikające z założeń Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, na których wspólne wdrażanie ukierunkowane są działania Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

O ekoprojektowaniu w praktyce opowiedział Michael F. von Ketteler, Senior Manager Innovation & Technology Policy Corporate Communication & Government Relations BASF SE. Firma BASF także w Polsce zaangażowana jest w działania gospodarcze zamknietego obiegu, a ekoprojektowanie jest częścią jej strategii. Michael F. von Ketteler zaprezentował biodegradowalne i kompostowalne produkty BASF, inspirowane filozofią ekoprojektowania. Podkreślił on, że torba organiczna nie jest rozwiązaniem problemu, ale jest częścią systemu, który ma zwrócić naturze to, co z niej wzięliśmy.

W dalszej części swoje dokonania i wiedzę zaprezentowali w kolejności wystąpień: profesor Hanna Żakowska z COBRO („Ekoprojektowanie w branży opakowań”), Radosław Maj z CECED Polska („Ekoprojektowanie w branży AGD”), i Michał Kanownik z Cyfrowej Polski („Ekoprojektowanie w branży RTV i IT”).

Cykliczne warsztaty „Circular Economy. Zamykamy Obieg!" realizowane są w ramach inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w partnerstwie z firmą Coca-Cola HBC — Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska”.

Współorganizator
Coca-Cola HBC
Gospodarz spotkania
BASF Polska

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa