8:45

Powitalna kawa

9:00

Otwarcie spotkania - Maria Andrzejewska (dyrektor UNEP/GRID-Warszawa) i Marek Jagieła (Head of Sales Industrial Chemicals & Head of Market Development at BASF Polska)

Prezentacja "Ekoprojektowanie dla realizacji środowiskowych Celów Zrównoważónego Rozwoju" - Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszaw

 

Ekoprojektowanie w praktyce:

  • „Circular Economy and Organic Waste Collection - an excellent symbiosis” - Michael F. von Ketteler Senior Manager Innovation & Technology Policy Corporate Communications & Government Relations BASF SE
  • "Ekoprojektowanie w branży opakowań" - prof. Hanna Żakowska  Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
  • "Ekoprojektowanie w branży AGD" - Radosław Maj, Koordynator Projektów  CECED Polska
  • Ekoprojektownaie w branży RTV i IT - Michał Kanownik, Prezes "Cyfrowa Polska"

10:45

Podstoliki "zamkniętego obiegu” – ekoprojektowanie; giełda wiedzy i doświadczeń - praca w grupach warsztatowych

12:00

Prezentacja wyników prac grup warsztatowych, dyskusja, wnioski, rekomendacje

13:00

Networking

Współorganizator
Coca-Cola HBC
Gospodarz spotkania
BASF Polska

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa