9:30

Powitalna kawa

10:00

Otwarcie warsztatów - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Prezentacje tematyczne:

  • Selektywna zbiórka bioodpadów istotnym elementem GOZ, Andrzej Sobolak, Prezes Zarządu BIORECYCLING
  • Tworzywa biodegradowalne dostępne na rynku i ich praktyczne zastosowanie - Jarosław Muczek, Jakub Sąsiadek, BASF Polska

11:00

Podstoliki zamkniętego obiegu - praca w grupach warsztatowych

  • Jak rozkładają się tworzywa biodegradowalne? – doświadczenie chemiczne w Centrum Formulacji BASF Polska

12:00

Prezentacja prac grup i dyskusja

13:00

Networking

Partnerzy
BASF PolskaInterserohPIOIRO

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa